prikaz web sajta
Dnevni centar “Mojkovac”

Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac”

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju “Mojkovac” je ustanova socijalne i dječije zaštite koju je Opština Mojkovac osnovala 2014.godine u cilju pružanja podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju za život u zajednici. Ustanova je zavnično počela sa radom 09.03.2015.godine.
Dnevni centar nalazi se u ul. Dušana Tomovića bb., a izgrađen je i opremljen po najsavremenijim standardima. Namijenjen je dnevnom smještaju djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kapaciteta 15 korisnika. Zgrada je površine 150 m2 i posjeduje dnevni boravak, kuhinju i prostor za ručavanje, salu za fizioterapiju, senzornu sobu kao i prostorije za individualni i grupni rad sa korisnicima.