prikaz web sajta
www.preokret.me

preokret.me

Politika je sredstvo, skup aktivnosti, smjernica i principa uz pomoć kojih se ostvaruje socijalna kohezija i ukupan društveni prosperitet. Politika je mehanizam u rukama pojedinca, alat svakog člana zajednice kojim se oblikuje svaka lokalna i državna tvorevina i postiže zajednički interes. Politika je misao o sebi i drugome u zajednici. Kada politika postane samoj sebi cilj, tada prestaje biti ideja o zajednici.

Politika u Crnoj Gori je žrtva i talac političkog establišmenta koji pod krinkom brige o društvu stiče i održava isključivo pojedinačne – lične i stranačke – koristi. Politika u Crnoj Gori ubila je misao o integraciji i zajednici. Politika u Crnoj Gori uništila je bit politike. Kriza intelekta – kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou – koja se reflektuje i na crnogorskom političkom spektru, kao i kriza tolerancije i empatije – takođe ugrađena u politički portret Crne Gore – probudili su apatiju i nihilizam kod građana i ugrozili njihovu vjeru da politika pripada plemenitim i uzvišenim izumima čovjeka. Politika u Crnoj Gori shvaćena je kao divljačka grabež za moć...