prikaz web sajta
ŠUMARSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT „POLIMLJE“

ŠIK Polimlje, Berane

U sastavu ŠIK „Polimlje“ posluju sledeći subjekti:
• Fabrika furnira i furnirskih ploča, kapaciteta preko 3.000 m³ raznovrsnog asortimana proizvoda
• Pilana čija je proizvodnja bazirana na rezanju najkvalitetnije bukove i čamove sirovine koja se obezbjeđuje iz vlastitog šumarstva i nabavkom sa šireg područija sjeverno-istočnog dijela Crne Gore.

ŠUMARSKO INDUSTRIJSKI KOMBINAT „POLIMLJE“
Rudeš b.b.
84300 Berane, Crna Gora

Tel/fax: +382 51 235 257
+382 51 236 359
e-mail: poliwood@t-com.me